بیانیه ماموریت شرکتپترو ایده‌آل پارسیان

  • شرکت پارسیان یک شرکت بازرگانی فعال در زمینه تامین تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی و بخس‌های صنعتی است
  • مسئولیت اجتماعی و پیشرفت کشور از مهمترین دلایل وجودی شرکت پترو ایده پارسان می‌باشد.
  • ما با تعهد و تکیه بر ثبات قدم، خودباوری قابلیت‌های فنی و تکنولوژی‌های به‌روز و استفاده موثر از منابع به دنبال ارئه بهترین خدمات می‌باشیم
  • موفقیت و تداوم کار ما به رشد و سودآوری و در عین حال در نظر داشتن منافع ذی‌نفعان و جامعه وابسته است. ما به ایجاد فرصت‌های مساوی برای همه افراد، بهبود کیفیت زندگی و حفظ محیط زیست معتقدیم.