اهداف شرکت پترو ایده‌آل پارسیان

بالاترین هدف این مجموعه گام برداشتن در راستای تعالی و رشد ایران عزیز و به سرانجام رساندن پروژه‌های ملی کشور می‌باشد. از این رو جلب رضایت کارفرمایان را متناسب این مجموعه به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی مواد اولیه و یا تجهیزات بازرسی از اهداف این مجموعه می‌باشد.